417 - Odlingslotten 2

Planområdet är beläget vid Kryddvägen och Östra Farmarstigen i Bollmora.

 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten Odlingslotten 2 i två fastigheter om cirka 1200 kvm var för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 26 april 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 november 2019

Hitta på sidan