417 - Odlingslotten 2

Planområdet är beläget vid Kryddvägen och Östra Farmarstigen i Bollmora.

Fastigheten Odlingslotten 2 - klicka för större karta

 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att stycka fastigheten Odlingslotten 2 i två fastigheter om cirka 1200 kvm var för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 26 april 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan