491 - Hällebo 4:221

Planområdet är beläget cirka 50 meter söder från Vårlöksparken samt cirka en kilometer från Trollbäckens centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en dagverksamhet och säkerställa byggrätten för verksamhetens behov. Syftet är även att möjliggöra planberedskap för kommunala verksamheter t.ex. ett gruppboende.

Planen vann laga kraft: 25 oktober 2023

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2023

Hitta på sidan