473 - Strand 1:524

Strand 1:524 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Detaljplanen för Strand 1:524 gör det möjligt att stycka av fastigheten för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Planen vann laga kraft: 5 februari 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 september 2023

Hitta på sidan