473 - Strand 1:524

Strand 1:524 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Ändring av detaljplan för Strand 1:524 syftar till att göra det möjligt att stycka av fastigheten för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Planen vann laga kraft: 5 februari 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2020
Upp

Hitta på sidan