452 - Näsby 4:1106 m.fl.

Området ligger i Bollmora. Detaljplanen gäller för fastigheten Näsby 4:1106 (Temyntan).

Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus i området. Bostäderna som planeras kommer i första hand att vara mindre hyreslägenheter.

Planen vann laga kraft: 27 februari 2017

kartbild temyntan
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2020

Hitta på sidan