16 - Del av Bållmora 1:1

Planområdet ligger i östra Lindalen i Bollmora, Tyresö.

Detaljplanen utgör en avstyckningsplan över en del av fastigheten Bållmora 1:1.

Detaljplanen vann laga kraft: 23 maj 1934

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan