Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

16 - Del av Bållmora 1:1

Planområdet ligger i östra Lindalen i Bollmora, Tyresö.

Detaljplanen utgör en avstyckningsplan över en del av fastigheten Bållmora 1:1.

Detaljplanen vann laga kraft: 23 maj 1934

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan