Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

271 - Näset 1:28 och 1:29

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näset 1:28 och 1:29.

Ändringen i planen görs för att möjliggöra för bildning av en ny tomt genom avstyckning av mark från de båda fastigheterna.

Planen vann laga kraft: 5 juli 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan