467 - Turkosen 21

Ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 syftar till att möjliggöra en fastighetsreglering enom att upphäva fastighetsplan kvarter Turkosen. Övriga planbestämmelser inom detaljplan 184 är fortsatt gällande för fastigheten. Planområdet ligger i Bollmora.       

Planen vann laga kraft: 10 oktober, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 november 2018
Upp

Hitta på sidan