467 - Turkosen 21

Ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 syftar till att möjliggöra en fastighetsreglering genom att upphäva fastighetsplan kvarter Turkosen. Övriga planbestämmelser inom detaljplan 184 är fortsatt gällande för fastigheten. Planområdet ligger i Bollmora.       

Planen vann laga kraft: 10 oktober, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan