230 - Del av Barnsjöområdet

Detaljplan för del av Barnsjöområdet (Södra Farmarstigen) i Bollmora.

Planen syftar till att möjliggöra en förnyelse av fritidshusområdet kring nuvarande Uddbyvägen norr om Barnsjön.

Planen vann laga kraft: 27 mars 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan