Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

230 - Del av Barnsjöområdet

Detaljplan för del av Barnsjöområdet (Södra Farmarstigen) i Bollmora.

Planen syftar till att möjliggöra en förnyelse av fritidshusområdet kring nuvarande Uddbyvägen norr om Barnsjön.

Planen vann laga kraft: 27 mars 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan