255 - Del av Lindalen del 2

Området ligger i Lindalen. Detaljplan för del av Lindalen del 2.

Syftet med planen är att möjliggöra att en tomt som tidigare planlagts för handelsändamål, men inte tagits i anspråk, i stället kan användas till bostadsändamål. Dessutom möjliggör planen att Gränsvägen och Metallvägen kan öppnas mot Töresjövägen.

Planen vann laga kraft: 26 november 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan