Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

255 - Del av Lindalen del 2

Området ligger i Lindalen. Detaljplan för del av Lindalen del 2.

Syftet med planen är att möjliggöra att en tomt som tidigare planlagts för handelsändamål, men inte tagits i anspråk, i stället kan användas till bostadsändamål. Dessutom möjliggör planen att Gränsvägen och Metallvägen kan öppnas mot Töresjövägen.

Planen vann laga kraft: 26 november 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan