262 - V. Öringe del I

Området ligger i Öringe. Ändring av detaljplan för V. Öringe del I (kv. Akvamarinen och del av kv. Ametisten).

Syftet med planen är att få en friare byggrätt inom tomterna.

Planen vann laga kraft: 2 juni 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan