131 - Trollbäcken N 10

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller stadsplan för Trollbäcken del N10.

Planen vann laga kraft: 20 november 1968

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan