174 - Krusboda del 1, Renlavsgången

Ändring av stadsplan för Renlavsgången, fastigheten Alby 2:1 med flera, i Krusboda.

Syftet med planen är se till att området inte bebyggs tätare än som redan gjorts, till exempel med enskilda hus.

Laga kraft: 16 juni 1978

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan