485 - Bäverbäcken etapp 2

Planområdet är beläget nära Norra Tyresö centrums utvecklingsområde söder om Tyresövägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 140 lägenheter i flerbostadshus och en hotell- och konferensanläggning med tillhörande parkering. Den syftar även till att kunna bredda Tyresövägen samt säkerställa yta för natur mellan bostadsområdet och Tyresövägen.

Planen vann laga kraft: 17 maj 2022

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 september 2022

Hitta på sidan