6 - Del av Kumlatomterna 6:1, 9:1, 34:1 m.fl.

Planområdet ligger i norra Trollbäcken i Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan över hela eller delar av fastigheterna Kumla 6:1, 9:1, 34:1 samt Kumla 3:520, 3:785 och Kumla 3:1.

Planen vann laga kraft: 28 november 1931

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan