287 - Barnstuga vid kv. Apeln

Området ligger i Tyresö Strand. Detaljplan för förskola vid kv. Apeln.

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av en förskola vid Prästgårdsvägen.

Planen vann laga kraft: 4 april 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan