335 - Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Planområdet ligger i Brevik på Östra Tyresö.

Karta över Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Detaljplanen gör uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 25 november 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan