84 - Lindalen 1:2-1:7

Ändring av byggnadsplan för fastigheterna Lindalen 1:2-1:7 i Lindalen.

Planen gör det möjligt att uppföra en bebyggelse med cirka 30 kedjehus.

Planen vann laga kraft: 22 december 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan