128 - Kv. Sjötungan

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för kvarteret Sjötungan.

Syftet med planen är ändring och utvidgning av stadsplan, bland annat för att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 7 maj 1968

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan