Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

316 - Stjärnvägen

Planområdet ligger i Hanviken i norra Trollbäcken.

Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål för att möjliggöra en utvidgning av kvartersmarken.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan