Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

316 - Stjärnvägen

Planområdet ligger i Hanviken i norra Trollbäcken.

Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning från parkmark till bostadsändamål för att möjliggöra en utvidgning av kvartersmarken.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan