278 - Näset 1:21

Området ligger i Trollbäcken. Ändring av detaljplan för Näset 1:21.

Planändringen innebär att en ny tomt kan bildas genom avstyckning av mark från Näset 1:21.

Planen vann laga kraft: 24 april 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan