57 - Kumla Trädgårdsstad, Njupkärrsområdet

Byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad, Njupkärrsområdet. Planområdet är beläget i östra delen av Kumla Trädgårdsstad.

Planen gör det möjligt för fritidshusbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 13 mars 1952

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan