207 - Östra Farmarstigen etapp 3

Stadsplan för Östra Farmarstigen etapp 3 (Näsby 4:1469 m.fl.) i Bollmora.

Syftet med planen är att göra möjligt att bygga 200 bostäder i flerbostadhus

Planen vann laga kraft: 30 oktober 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan