267 - Område vid Videvägen

Området ligger i Strand. Detaljplan för område vid Videvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för villabebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 12 januari 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan