Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

267 - Område vid Videvägen

Området ligger i Strand. Detaljplan för område vid Videvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för villabebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 12 januari 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan