31 - Nordvästra delen av Kumla

Planområdet ligger intill Hanviksviken i Trollbäcken.

Detaljplanen utgör en ändring av stadsplan/byggnadsplan för den nordvästra delen av Kumla. Ändringen innebär att en större del av tomten Kumla 3:576 får bebyggas.

Planen vann laga kraft: 9 mars 1938

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan