Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

31 - Nordvästra delen av Kumla

Planområdet ligger intill Hanviksviken i Trollbäcken.

Detaljplanen utgör en ändring av stadsplan/byggnadsplan för den nordvästra delen av Kumla. Ändringen innebär att en större del av tomten Kumla 3:576 får bebyggas.

Planen vann laga kraft: 9 mars 1938

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan