350 - Mobiltelefonmast vid Häxvägen

Planområdet ligger centralt i Trollbäcken.

Karta över Mobiltelefonmast vid Häxvägen

Planens syfte är att göra uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, samt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 31 augusti 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Hitta på sidan