350 - Mobiltelefonmast vid Häxvägen

Planområdet ligger centralt i Trollbäcken.

Karta över Mobiltelefonmast vid Häxvägen

Planens syfte är att göra uppförandet av en mobiltelefonmast möjligt, sanmt tillhörande teknikbodar.

Planen vann laga kraft: 31 augusti 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan