351 - Pigghajen och Gäddan (f.d.Siklöjevägen)

Planområdet ligger vid det före detta området vid Siklöjevägen i Bollmora.

Karta över Pigghajen och Gäddan (fd. Siklöjevägen)

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga 9 stycken nya flerbostadshus i 4 våningar med totalt ca. 150 lägenheter med tillhörande parkeringar och garage inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med en cirkulationsplats, en utökad byggrätt för Tyresö rackethall samt en tomt för verksamheter och handel, ingår också i förslaget. De nya bostadshusen och cirkulationsplatsen ska tillsammans bidra till att skapa en ny entré till Tyresös centrala och östra delar.

Planen vann laga kraft: 31 augusti 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Upp

Hitta på sidan