147 - Bollmora centrum

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum del av kv Forellen m fl.

Syftet med planen är att möjliggöra en utvidgning av Bollmora Centrum. Förslaget innebär också en förflyttning av busstationen.

Planen vann laga kraft: 3 november 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan