Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

364 - Simhall och evenemangshall

Planområdet avgränsas i norr av Tyresövägen och i öster av Bollmoravägen. I söder angränsar fastigheten Stenbiten 1 och förskolan Båten och i väster ligger gräsbollplanerna.

Syftet med planen är ersätta den starkt nedslitna simhallen och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. Planen kommer också att innehålla Bollmoravallens fotbollsplaner och en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen. 


Planen vann laga kraft: 13 mars 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan