Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

364 - Simhall och evenemangshall

Planområdet avgränsas i norr av Tyresövägen och i öster av Bollmoravägen. I söder angränsar fastigheten Stenbiten 1 och förskolan Båten och i väster ligger gräsbollplanerna.

Syftet med planen är ersätta den starkt nedslitna simhallen och på sikt göra det möjligt att bygga en större evenemangshall vid entrén till Tyresö centrum. Planen kommer också att innehålla Bollmoravallens fotbollsplaner och en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Bollmoravägen och Tyresövägen. 


Planen vann laga kraft: 13 mars 2008

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan