116 - Hasselbacken, Ekbacken, Skolbacken

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring av stadsplan för kvarteren Hasselbacken, Ekbacken och Skolbacken.

Planen vann laga kraft: 20 maj 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan