258 - Del av Krokanen 12

Området ligger vid Kringelkroken. Detaljplanen gäller för del av Krokanen 12.

Syftet med planen är att möjliggöra för att kunna bygga radhus i stället för fyra vånings punkthus som den tidigare detaljplanen tillät.

Planen vann laga kraft: 25 februari 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan