137 - Bagarsvängen (transformatorstation)

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för del av Bollmora 2:1 omfattande Bagarsvängen samt området söder därom.

Syftet med planen är att möjliggöra för att kunna uppföra en ny sekundärstation i området.

Planen vann laga kraft: 8 maj 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan