388 - Bostäder vid Bansjöslingan 20-22

 Planen omfattar fastigheterna Venus 4 och 5 som ligger i Trollbäcken.

Bostäder Bansjöslingan 20-22, Venus 4 och 5 - klicka för större karta

Planen göra möjligt att dela upp fastigheterna Venus 4 och 5 till fyra fastigheter.

Planen vann laga kraft: 23 februari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan