Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

327 - Björnbärsvägen (Strand Etapp 5)

Planområdet ligger i östra Tyresö strand

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentbostäder i ett gammal fritidshusområde och tillåter en viss förtätning. Bryggvägen och en del av Strandvägen förses med gångbanor.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan