327 - Björnbärsvägen (Strand Etapp 5)

Planområdet ligger i östra Tyresö strand

Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentbostäder i ett gammal fritidshusområde och tillåter en viss förtätning. Bryggvägen och en del av Strandvägen förses med gångbanor.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan