385 - Våren 5 (Villabebyggelse Slumnäsvägen 57)

Planområdet är beläget i ett villamområde längs med Slumnäsvägen, öster om Öringesjön och norr om Tyresövägen.

Villabebyggelse Slumnäsvägen 57, Våren 5 - klicka för större karta

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan