385 - Våren 5 (Villabebyggelse Slumnäsvägen 57)

Planområdet är beläget i ett villaområde längs med Slumnäsvägen, öster om Öringesjön och norr om Tyresövägen.

Planen syftar till att göra det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 12 januari 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan