340 - Förskolan Kattfoten

Planområdet ligger i Skälsätra i östra Trollbäcken

Karta över Förskolan Kattfoten

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny förskola och en trottoar längs med Skälsätravägen inom planområdet.

Planen vann laga kraft: 14 april 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan