91 - Del av Kumla Trädgårdsstad Lindalen med mera

Ändring av byggnadsplan samt byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Lindalen med mera.

Planen gör det möjligt att bebygga ett område med kedjehus.

Planen vann laga kraft: 3 mars 1961

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan