480 - Näsby 4:1032, Bansjövägen

Planområdet ligger i Trollbäcken, cirka 600 meter sydöst om Trollbäckens IP och angränsar till skogsområdet runt Bansjön samt Bansjövägen och Vidablicksvägen.

Översiktsbild över planområdet

Detaljplanen gör det möjligt för ny bostadsbebyggelse i ett eller flera plan med tillhörande komplementbyggnader och utemiljöer. Inom detaljplanen ryms cirka 6 lägenheter som planeras att nyttjas för gruppboende (LSS). Inom planområdet finns en skyddsvärd ek som ska bevaras.

Planen vann laga kraft: 5 november 2021

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 maj 2022

Hitta på sidan