281 - Område vid Kyrkvägen

Området ligger nära Tyresö Kyrka. Ändring av del av detaljplan för område vid Kyrkvägen (Tyresö 1:305, kv. Apeln).

Planändringen innebär att fastigheten 1:305 utökas så den kan bebyggas med två parhus och en villa.

Planen vann laga kraft: 22 februari 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan