205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Södra Lindalens arbetsplatsområde.

Syftet med planen är att göra möjligt för en mindre utökning av kvartersmarken mot Njupkärrsvägen samt mot gångstråket i söder.

Planen vann laga kraft: 30 juli 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2020

Hitta på sidan