205 - Del av Södra Lindalens arbetsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Södra Lindalens arbetsplatsområde.

Syftet med planen är att göra möjligt för en mindre utökning av kvartersmarken mot Njupkärssvägen samt mot gångstråket i söder.

Planen vann laga kraft: 30 juli 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan