237 - Del av Petterboda arbetsplatsområde

Detaljplan för del av Petterboda arbetsplatsområde i Bollmora.

Planen syftar till att göra möjligt för en utvidgning av Petterboda arbetsplatsområde i den östra delen med en ny fastighet. För att rätta till en planavvikelse ska även en befintlig fastighetsgräns flyttas.

Planen vann laga kraft: 11 januari 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Upp

Hitta på sidan