237 - Del av Petterboda arbetsplatsområde

Detaljplan för del av Petterboda arbetsplatsområde i Bollmora.

Planen syftar till att göra möjligt för en utvidgning av Petterboda arbetsplatsområde i den östra delen med en ny fastighet. För att rätta till en planavvikelse ska även en befintlig fastighetsgräns flyttas.

Planen vann laga kraft: 11 januari 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Hitta på sidan