81 - Kumla 3:105 med flera.

Ändring av byggnadsplan för Kumla 3:105 m.fl. inom Kumla Trädgårdsstad Näset.

Planen gör det möjligt att bygga en tätare egnahemsbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 22 september 1959

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan