282 - Breviksmaren

Området ligger i Östra Tyresö. Detaljplan för Breviksmaren.

Syftet med planen är att avgränsa områden för bryggor, båtplatser, friluftsbad och öppet vattenområde vid Breviksmaren.

Planen vann laga kraft: 26 september 1996

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan