345 - Omsorgsboende vid Sjöhagsvägen

Planområdet ligger i Trollbäcken.

Karta över Omsorgsboende vid Sjöhagsvägen

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ett omsorgsboende eller en förskola inom fastigheten Kumla 108:2.

Planen vann laga kraft: 1 december 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan