231 - Skälsätraområdet etapp I

Detaljplan för del av Skälsätraområdet etapp I i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra det möjligt att höja områdets tekniska och sanitära standard genom upprustning av gatunätet och utbyggnad av vatten- och avloppsledningar.

Planen vann laga kraft: 29 mars 1990

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan