17 - Bredvik 1:50, 1:57-1:59, 1:61-1:75 m.fl.

Planområdet omfattar en del av Sjöberga på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för Bredvik 1:50, 1:57-1:59, 1:61-1:75, 1:82 samt del av Bredvik 1:1.

Detaljplanen vann laga kraft: 1 augusti 1934

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan