22 - Viss del av Tyresö 1:1 och Uddby 2:1

Planområdet omfattas av Gimmersta i södra Tyresö Strand.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av Tyresö 1:1 och Uddby 2:1.

Planen vann laga kraft: 15 oktober 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan