72 - Dyvik 1:1

Byggnadsplan för de områden som tidigare inte ingick i byggnadsplan fastigheten Dyvik 1:1 på Brevikshalvön.

Planen vann laga kraft: 12 mars 1957

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan