453 - Kryddvägen etapp 3

Planområdet är beläget i anslutning till Basilikagränd i Bollmora. Planen utgör etapp 3 i omvandlingen av området runt Kryddvägen.

kartbild kryddvägen et3

Detaljplanen syftar till att kunna uppföra cirka 20 nya bostäder i form av radhus inom planområdet.

Området samråddes tillsammans med etapp 1 och 2 i Kryddvägenområdet. Detta för att ta ett helhetsgrepp kring platsen och utreda dess relation till omgivningen. Sedan delades planerna för att kunna detaljstudera delområdena separat.

Planen vann laga kraft: 24 mars 2017

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018

Hitta på sidan