163 - Kv. Vårlöken, Näsby 4:50

Stadsplan för kvarteret Vårlöken, fastigheten Näsby 4:50 med flera i Trollbäcken.

Stadsplanen gör det möjligt att bygga 14 radhus med garage i ett område mellan Skolvägen och Vårlöksvägen.

Planen vann laga kraft: 29 maj 1975

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan