130 - Näsbytomten 31:1 m.fl. idrottsområde

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för idrottsområde (Näsbytomten 31:1 m fl.).

Syftet med planen är att möjliggöra för utvidgning av idrottsområde.

Planen vann laga kraft: 17 september 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Hitta på sidan